/> Καλωσορισατε Στο Ευρωπαικο Προγραμμα Junior Code Academy

Enhancing coding skills in European schools

Σχετικά με Εμάς />

Στην παγκόσμια κοινωνία, η εκπαίδευση και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι στενά συνδεδεμένα. Η τεχνολογία εξελίσσεται με τέτοιο ρυθμό που ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους τομείς της κοινωνίας. Είναι, περισσότερο από ποτέ σημαντικό, να προετοιμάσουμε τους νέους μαθητές για μια ψηφιακή κοινωνία και τις επερχόμενες ψηφιακές θέσεις εργασίας. Με την απόκτηση των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης που χρειάζονται για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, αυτοί οι νέοι μαθητές θα εξελιχθούν σε περισσότερο υπεύθυνους εκπρόσωπους στην αλληλεπίδραση τους με τις τεχνολογίες. Παραδίδοντας καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που εξετάζει περαιτέρω τον προγραμματισμό σαν μέσο επίλυσης προβλημάτων σε άλλα πεδία όπως το STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μαθηματικά), το έργο Junior Code Academy θα προετοιμάσει καλύτερα τους μαθητές για ένα μέλλον όπου αυτοί θα έχουν τον έλεγχο και θα παρέχει εργαλεία στους καθηγητές για να διαπαιδαγωγήσουν τα νέα ταλέντα στο να πάμε ακόμη πιο μακριά και να αναλάβουν τον μέλλον στα χέρια τους.

Το έργο ανταποκρίνεται σε τρεις κύριες προτεραιότητες του Erasmus+:

nucle_1
Βελτίωση της ψηφιακής ολοκλήρωσης στην μάθηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία των νέων σε διάφορα επίπεδα

Προωθώντας μια προσέγγιση από κάτω-προς-τα-πάνω στα εκπαιδευτικά συστήματα και αναπτύσσοντας καινοτόμες δραστηριότητας προγραμμάτων σπουδών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμούς μεταξύ των μαθητών, το έργο επεκτείνει την ψηφιακή ενσωμάτωση και αξιοποιεί αυτή τη δυναμική για μελλοντική εκμετάλλεσυη σε καριέρες γύρω από το STEM.

pc_2
Ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους

Το έργο θα αναπτύξει μοναδικό και καινοτόμο υλικό που θα προωθήσει την απόκτηση δεξιοτήτων προγραμματισμού από τους μαθητές, οι οποίες θεωρούνται από τις βασικές δεξιότητες  του 21ου αιώνα.

mouse_3
Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες μέσω περισσότερο αποδοτικών μεθόδων διδασκαλίας

Το έργο θα αναπτύξει και θα προωθήσει τη χρήση ΤΠΕ και δυναμικού και διαδραστικού υλικού στα προγράμματα σπουδών, συνεισφέροντας στη χρήση περισσότερο αποδοτικών και πρακτικών μεθόδων διδασκαλίας και υλικού.

#Στόχοι

Το Junior Code Academy θα διερευνήσει τη δυναμική των ΤΠΕ και του προγραμματισμού υπολογιστών μεταμορφώνοντας στο σε ένα ισχυρό εργαλείο που παρέχει ένα παρακινητικό περιβάλλον μάθησης για νέους μαθητές. Με την προϋπόθεση της δέσμευσης για διεύρυνση της σκέψης των μαθητών και των καθηγητών, το έργο θα απελευθερώσει τη δυναμική των μαθητών και θα υποστηρίξει την υλοποίηση στρατηγικών εκπαίδευσης σε συμφωνία με τις απαιτήσεις και το ρυθμό εξέλιξης του 21ου αιώνα.  

! Δραστηριότητες

Με συνεργατική προσέγγιση στην οποία εμπλέκονται κύριοι παίκτες,
οι εταίροι θα προτείνουν προγράμματα σπουδών για μαθητές ηλικίας 10-15
ετών και θα συνθέσουν ένα σύνολο πόρων και σχεδίων μαθημάτων για κάθε τάξη.
Η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) των ακόλουθων:

• Έρευνα και ανάλυση
• Συγκέντρωση και σύνθεση βάση δεδομένων των πόρων
• Προετοιμασία και δοκιμή των οδηγών σε διαφορετικά σχολεία

Το έργο συντονίζεται από: