Witamy W Projekcie Junior Code Academy

Wspieranie umiejętności programowania w Europejskich szkołach

O nas />

W globalnym społeczeństwie, nauka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są ściśle powiązane. Technologia i teleinformatyka rozwijają się w takim tempie, że kompetencje cyfrowe są ważną kwestią, do której odnieść się muszą wszystkie sektory społeczeństwa. Bardziej niż kiedykolwiek, niezmiernie ważne jest przygotowanie uczniów i studentów do życia w cyfrowym społeczeństwie oraz zawodów przyszłości. Dzięki rozwijaniu kompetencji oraz pewności w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi, młodzież będzie w pełni przygotowana do świadomej interakcji z teleinformatyką. Poprzez nowoczesne programy nauczania wykorzystujące potencjał programowania do rozwiązywania problemów i zagadnień z innych przedmiotów (jak na przykład nauk ścisłych) projekt Junior Code Academy przygotowuje uczniów do wyzwań i kierowania swoją przyszłością, a nauczycielom udostępnia narzędzia do wspierania młodych talentów.

Projekt nawiązuje do trzech głównych priorytetów programu Erasmus+:

nucle_1
Wzmacnianie cyfrowej integracji w nauczaniu, szkoleniu oraz w pracy z młodzieżą na wszelkich szczeblach

Poprzez promowanie oddolnego podejścia w systemach kształcenia oraz tworzenie innowacyjnych programów nauczania do rozwoju umiejętności programowania wśród studentów, projekt poszerza integrację cyfrową i wykorzystuje jej potencjał wyzwań  przyszłości.

pc_2
Rozwijanie umiejętności podstawowych i horyzontalnych poprzez innowacyjne metody

Projekt opracuje unikalne i innowacyjne materiały, które będą promować wśród studentów rozwój umiejętności programowania, uważane za jedne z podstawowych umiejętności XXI wieku.

mouse_3
Rozwijanie małych osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności dzięki efektywniejszym metodom nauczania

W ramach projektu promowane będzie wykorzystywanie w programach nauczania TIK oraz opracowanych przez projekt dynamicznych i interaktywnych  materiałów, przyczyniając się do stosowania bardziej skutecznych i praktycznych metod nauczania.

#Cele

Junior Code Academy wykorzysta potencjał TIK i programowania komputerowego, przekształcając je w narzędzia, które stworzą motywujące warunki do nauki dla młodych studentów. Mając na celu stymulowanie intelektu studentów i nauczycieli, poprzez zaoferowanie im zestawu narzędzi pomocnych w zaspokajaniu potrzeb jutra, projekt uwolni potencjał studentów i będzie wspierać strategie uczenia się zgodne z wymaganiami XXI wieku.

! Działania

Angażując do współpracy różne zainteresowane strony, partnerzy stworzą
programy nauczania programowania dla uczniów w wieku 10-15 oraz opracują
zbiór zasobów i plany lekcji dla każdej klasy. Opracowanie przewodnika
programów nauczania składać się będzie z kilku etapów, między innymi z następujących elementów:

• Badania i analiza
• Gromadzenie danych i opracowanie bazy danych zasobów
• Przygotowanie i testowanie przewodnika w różnych szkołach

Projekt koordynowany przez: